Управління екології та природних ресурсів. Миколаївська область, Україна » Допомога ОТГ
Українська | Русский | English
Головна Про управління Новини Діяльність регіональних ландшафтних парків

Допомога ОТГ

У сфері здійснення викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел

У разі здійснення викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел (паливовикористовуюче обладнання) юридичній особі необхідно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який видається суб’єкту господарювання згідно з Порядком проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302.

Інформацію щодо дозволів розміщено за посиланням 

 

У сфері поводження з твердими побутовими відходами 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про відходи» органи місцевого самоврядування забезпечують:

організацію збирання і видалення побутових відходів у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігону для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

вирішення питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами;

здійснюють контроль за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами;

ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів та ін

Рекомендації ОТГ:

1.  Визначити  організацію, підприємство що буде обслуговувати звалище твердих побутових відходів (далі-ТПВ).

2.  На конкурсних засадах визначити виконавця послуг зі збирання та вивезення ТПВ  на звалище спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

3.  Розробити схеми санітарної очистки населених пунктів з облаштуванням  контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання  побутових відходів, урн для побутових відходів, інших об’єктів благоустрою.

4.  Вирішити питання щодо відведення земельної ділянки під сміттєзвалище і розробити проект землеустрою.

Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Проект землеустрою  розробляється  ліцензованою проектною організацією і включає погодження:

по санітарно захисних зонах – районних СЕС (відповідно до ДБН В.2.4.-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів» визначені межі санітарно-захисних зон, зокрема: 500 м - від житлової та громадської забудови, 200 м- від с/г угідь і від автомобільних та залізничних шляхів, 50м –від межі лісу і лісопосадки);

по підземних горизонтах і фільтраційних явищах –Державної геологічної служби;

по дотриманню вимог Водного кодексу щодо СЗЗ поверхневих водойм –  спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Документи , що посвідчують право  на земельну ділянку:

державний акт на землю;

державний акт на постійне користування земельною ділянкою;

договір оренди.

5. Розробити та затвердити паспорт місця видалення відходів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1999 № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів» та Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів , затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» від 14.01.1999 № 12, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.02.1999, з яким можна ознайомитись за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0060-99

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про відходи» з 01 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів забороняється.

Вимоги щодо поводження з побутовими відходами встановлені у ст.35-1 цього закону

У разі необхідності інформацію стосовно наявності місць видалення відходів, пунктів прийому вторинної сировини та підприємств, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з відходами можливо отримати у вільному доступі на сервісі «Інтерактивна мапа» Міністерства екології та природних ресурсів України (https://ecomapa.gov.ua).

 

У сфері використання земель водного фонду, прибережних захисних смуг та водоохоронних зон

 

Режим використання земель водного фонду, згідно зі ст. ст. 85-93 Водного кодексу України та ст. ст. 60-64 Земельного кодексу України, залежить від виду земель (землі водоохоронної зони, прибережної захисної смуги, санітарної зони, смуги відводу) і включає ряд обмежень.

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів;

для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів;

для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель, крім земель морського транспорту.

У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації.

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляються в порядку, передбаченому законом.

У сфері розвитку природно-заповідного фонду

 

Згідно з Законом України «Про природно-заповідний фонд України» на    землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, встановлених цим Законом та  іншими актами законодавства України, можуть використовуватися:

природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.

Використання водних ресурсів.

Розробка та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

У разі дії в межах ОТГ комунального підприємства, яке здійснює послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, згідно зі ст. 40 Водного кодексу України, необхідне визначення об’ємів втрат і витрат води, що відбуваються під час надання зазначених вище послуг.

Методика розрахунку технологічних нормативів наведена у наказі:

Мінрегіону України від 25.06.2014 № 179 зареєстрованого в Мін’юсті України від 03.09.2014 за № 1062/25839 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення»;

Мінрегіонбуду України від 25.06.2014 № 180 зареєстрованого в Мін’юсті України від 03.09.2014 за № 1063/25840 «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання»;

 

Мінрегіонбуду України від 25.06.2014 № 181 зареєстрованого в Мін’юсті України від 03.09.2014 за № 1064/25841 «Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення».