Управління екології та природних ресурсів. Миколаївська область, Україна » Регіональний центр моніторингу довкілля » Загальна інформація
Українська | Русский | English
Головна Про управління Повідомлення Новини

Загальна інформація

Система моніторингу довкілля Миколаївської області  - це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Обласна система моніторингу - це відкрита інформаційна система, пріоритетами функціонування якої є:

захист життєво важливих екологічних інтересів населення області;
збереження природних екосистем;
відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання
надзвичайним екологічним ситуаціям.

До суб'єктів обласної природоохоронної системи та системи моніторингу довкілля належать:

1) організації, що здійснюють координацію та контроль за проведенням природоохоронних заходів та природоохоронної діяльності у цілому на підвідомчій їм території, дотримання вимог природоохоронного законодавства і приймають управлінські рішення;

2) організації, що здійснюють спостереження за станом навколишнього природного середовища та державний санітарний нагляд за об'єктами,  які спричиняють антропогенний вплив на довкілля.

Інформація про суб'єктів моніторингу довкілля

1. Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації - організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні, здійснює координацію діяльності суб’єктів регіональної системи моніторингу довкілля, надає пропозиції щодо пріоритетних напрямків функціонування регіональної системи моніторингу довкілля з питань, які потребують негайного вирішення і підлягають першочерговому виконанню з урахуванням пропозицій суб’єктів регіональної системи моніторингу довкілля

Місце розташування: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16
тел. (0512) 46 04 27

2. Державне підприємство "Українська геологічна компанія" відокремлений підрозділ Південноукраїнська гідрологічна експедиція - підземних вод (ресурси, використання, рівень та хімічний склад); ендогенних та екзогенних процесів (видові і просторові характеристики, активність прояву); геофізичних полів (фонові та аномальні визначення); геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів і сполук.

Місце розташування: 
тел. (048) 715-46-12 ф. 719-80-66
E-mail: suhge@ukr.net office@ukrgeol.com

3. Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства - грунтів    земель   лісового   фонду (радіологічні    визначення,   залишкова   кількість   пестицидів, агрохімікатів   і  важких  металів);  лісової рослинності  (стан,продуктивність,  пошкодження  біотичними та абіотичними чинниками,  біорізноманіття,   радіологічні  визначення);  мисливської  фауни (видові,  кількісні та просторові характеристики)

Місце розташування: 54029  м. Миколаїв, пр. Центральний, 16 (ріг вул. 8 березня) 
Tел. (0512) 46-00-26 факс (0512) 46-00-27
E-mail: info@s.forest.gov.ua


4. Державна установа "Миколаївський обласний центр конролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" - (у   місцях   проживання   і   відпочинку населення,  у  тому  числі  на  природних  територіях  курортів) - атмосферного   повітря   (вміст   шкідливих   хімічних   речовин);поверхневих  вод  суші  і  питної  води (хімічні, бактеріологічні, радіологічні, вірусологічні визначення); морських вод, мінеральних і  термальних  вод, лікувальних грязей, озокериту, ропи лиманів та озер (хімічні, бактеріологічні,   радіологічні,  вірусологічні визначення);грунтів   (вміст   пестицидів,   важких   металів, бактеріологічні,    вірусологічні   визначення,   наявність   яєць геогельмінтів);  фізичних  факторів  (шум,  електромагнітні  поля, радіація,  вібрація  тощо)

Місце розташування: 54058  м. Миколаїв, вул. Лазурна, 1 
Tел/факс (0512) 41-56-61
E-mail: nolcdsesu@ukr.net


5. Миколаївський обласний центр з гідрометеорології - здійснює на стаціонарній мережі спостережень в межах галузі атестації виконання інструментально-лабораторних вимірювань забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м.Миколаєва, здійснює відбір проб на визначення вмісту важких металів та бенз(а)пірену в повітрі, забруднюючих речовин в атмосферних опадах, а також спостереження за радіаційною обстановкою міст Миколаєва, Баштанка, Вознесенськ, Очаків, Первомайськ, стихійними і небезпечними гідрологічними явищами (повенями, паводками);

Місце розташування: 54030  м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1 
Tел/факс (0512) 47-22-92, 47-22-97, 47-22-73
E-mail: pgdnikolaev@meteo.gov.ua

7. Миколаївська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» - здійснює агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення, яка є основною складовою моніторингу родючості ґрунтів

Місце розташування: 57217, Миколаївська область, Богоявленський район, с. Полігон, вул. Центральна, 7
Tел (0512) 23-10-52
E-mail:  mykolaiv@iogu.gov.ua

8. Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області - здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об’єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення,  водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, в районах питних водозаборів?  на водних об’єктах, джерелах зрошення (в частині проведення гідрохімічних, радіологічних вимірювань якості поверхневих вод у визначених створах спостереження), моніторинг меліоративного стану зрошуваних земель та прилеглих до них територій (глибина залягання та мінералізація ґрунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів)

Місце розташування: 54030, м.Миколаїв, вул.Потьомкінська, 14
Tел (0512) 37-91-42

mk_vodhoz@ukrpost.ua

9. Головне управління статистики у Миколаївській області - здійснює інформаційну підтримку необхідними статистичними даними щодо стану навколишнього природного середовища, отриманими за результатами проведення державних статистичних спостережень відповідно до чинного законодавства.

Місце розташування: 54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 75
Tел (0512) 37-51-51, факс 50-08-48