Управління екології та природних ресурсів. Миколаївська область, Україна » Доступ до публічної інформації » Порядок подання запиту на ПІ
Українська | Русский | English
Головна Про управління Повідомлення Новини

Порядок подання запиту на ПІ

   Запит на інформацію може бути поданий до управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації за: адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 16, кабінет № 2

телефоном:     (0512) 46-04-27

електронною поштою:      ecolog@mk.gov.ua  

ГРАФІК РОБОТИ УПРАВЛІННЯ

Понеділок – Четверг  8.00 – 17.00

П`ятниця   8.00 – 15.45

Обідня перерва    12.00 – 12.45

Запит на інформацію подається в довільній формі з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації": 

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

 1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 4. Письмовий запит подається в довільній формі.

 5. Запит на інформацію має містити:

 1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

 1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

  2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

 3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

  4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

 2) дату відмови;

 3) мотивовану підставу відмови;

 4) порядок оскарження відмови;

 5) підпис.

 5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

  6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

  7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

 2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

 3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

 4) строк, у який буде задоволено запит;

 5) підпис.