Управління екології та природних ресурсів. Миколаївська область, Україна » Новини
Українська | Русский | English
Головна Про управління Новини Діяльність регіональних ландшафтних парків

Новини

Міркування з приводу нейтральної позиції щодо кліматичних змін в Європі у часи COVID-19

30/04/2020

 Європейські країни приймають рішучі негайні заходи з метою зменшення впливу COVID-19 на здоров’я європейців та економіку. Подібні кризи мають безпосередній та значний вплив на населення в цілому та економіку. Розглядаючи  потенційний вплив на ключові сектори економіки  від кризи, спричиненої коронавірусом, очікується зменшення впливу  деяких видів економічної діяльності на оточуюче середовище та клімат. Значні та раптові потрясіння коштують суспільству дуже дорого, у цих умовах  Європейський Союз має здійснити перетворення економіки та досягнути нейтральності у зміні клімату до 2050 року. Європейська Зелена Справа та запропонований Європейський Закон щодо зміни клімату закликають замість незворотних та поступових скорочень у викидах при забезпеченні перехідного періоду підтримувати потерпілих від зазначених змін.

Мінімізація впливу  кризи системи охорони здоров’я

Європа подібно всьому світу зіткнулася з безпрецедентною кризою у системі охорони  здоров’я, що швидко розповсюджується на континенті. У новинах телеканалів регулярно звітують про оновлені дані щодо кількості інфікованих та тих, хто втратив життя.  Європейські та національні органи вдали впроваджують рішучі заходи щодо зменшення та сповільнення поширення COVID-19 . Обмеження подорожей, спілкування та суспільних зібрань  значно впливають на ключові сектори економіки. Багато рейсів відмінено,  школи, ресторани  та кордони закрито.  Термін «зачинено» відображає нову реальність у багатьох європейських країнах. До того ж, на жаль, ми бачимо велику кількість жертв.

Першочергове завдання – мінімізувати вплив на здоров’я європейців та забезпечити найкраще можливе постачання  необхідних засобів до служб охорони  здоров’я для потерпілих, з наступним  забезпеченням благополуччя, включаючи роботу та засоби для існування.

Скорочення викидів забруднюючих речовин та раптові потрясіння такі як COVID-19

У цей важкий час до  Європейської агенції охорони довкілля (далі  - ЄАОД) надійшли запити у зв’язку із  різними подіями, пов’язаними із  впливом заходів, спрямованих на боротьбу з  COVID-19, на викиди парникових газів в Євросоюзі.  Одним із непередбачуваних результатів подібного раптового соціально-економічного потрясіння, може бути екстра зменшення у викидах парникових газів. Інші результати, такі як тимчасове скорочення обсягів викидів в атмосферу, також зафіксовано на деяких територіях Китаю та Європи (у тому числі протягом періоду «ізоляції» у північній Італії).

Довготривалий вплив на забруднення атмосферного повітря як відомо спричиняє хронічні захворювання легень та серця. Всупереч потенційному  короткостроковому покращенню якості атмосферного повітря на деяких територіях, що пов’язано із впливом заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом, для людей, які проживають в умовах довготривалого впливу забрудненого повітря,  зазначені заходи можуть стати більш цінними для їх здоров’я.

У багатьох звітах ми наголошуємо на зв’язку між деякими секторами економічної діяльності та змінами у довкіллі. Ця поточна криза як очікується матиме значний ефект на схеми виробництва та споживання, такі як зменшення вимог до мобільності, включаючи міжнародну авіацію  та щоденне сполучення шляхом  приватних автоперевезень. Проте, для кращого розуміння масштабу, тривалості, відомих та ще невідомих ефектів, нам необхідно проаналізувати у різних варіаціях дату, після якої ми вийдемо з кризи. ЄАОД планує оцінити ці зв’язки та опублікувати результати цього аналізу у встановленому порядку.

Проте, без фундаментального перетворення систем виробництва та споживання, жодне скорочення у викидах, спричинене подібними економічними кризами, буде короткотривалим та матиме дуже високу ціну для суспільства.

Мета щодо досягнення нейтральності у змінах клімату є обов’язковою відповідно до законодавства Євросоюзу

На початку березня Європейська комісія запропонувала Європейський Кліматичний Закон, який ставить за мету розробку довготривалої програми, на підставі діючого законодавства, для реалізації мети щодо досягнення нейтралітету  у кліматичних змінах в Євросоюзі до 2050 року. Євросоюз вже має одну із найбільш амбіціозних цілей  - скорочення викидів парникових газів, що підтверджено пакетом законодавчих актів. Що робить  цю заявку унікальною  - це те, що робить  цю мету щодо досягнення нейтральності у кліматичних змінах до 2050 року  обов’язковою для виконання відповідно до законодавства. Після затвердження Європейський  союз та  країни-члени будуть зобов’язані відповідно до закону  реалізовувати  необхідні заходи для досягнення мети.

Європейський  союз скоротив викиди парникових газів за останні три декади. Останнє дослідження  ЄАОД надає дані щодо зменшення викидів парникових газів 2018 року  на 23.2%  порівняно з рівнями 1990 року. Це також доводить, що необхідні екстрений вплив та додаткові заходи для досягнення поточної мети 2030 року, що становить не менше 40% скорочення викидів порівняно з рівнями 1990 року.

Необхідність у прискоренні та нарощуванні змін

Всупереч скороченню викидів, звіт «Стан довкілля Європи 2020 року та прогноз» (далі  - СДЄ) інформує, що прогрес сповільнюється у напрямках, таких як скорочення обсягів викидів парникових газів, промислових викидів, утворення відходів, покращення стану енергоефективності та частки відновлювальних джерел енергії у сукупній енергетичній системі. СДЄ також надає висновок про необхідність боротьби з деградацією  довкілля та зміною клімату, необхідністю фундаментальних змін у шляхах виробництва та споживання товарів та послуг.  Ці висновки підтверджують невідкладну потребу у прискоренні та нарощуванні змін в основних системах,  які включають енергію, продовольство та мобільність.

Запропонований Європейський Кліматичний Закон, що  є одним з ключових компонентів  Європейської Зеленої Справи, пропонує на цьому фоні більш амбіціозні цілі. Заявка вимагає  переглянути  Європейською комісією поточну мету  досягнення 2030 року та «дослідити можливості для нової мети 2030 року щодо зменшення викидів з 50 на 55 % порівняно з 1990 роком». Це також підкреслює, що прогрес стосовно досягнення нейтральності у змінах клімату буде регулярно аналізуватися, на основі звітів ЄАОД.   Додатково до заходів щодо пом’якшення зміни клімату  заявка передбачає регулярний аналіз заходів, спрямованих на адаптацію до зміни клімату.

Як незалежне джерело інформації ЄАОД цілком буде підтримувати ці процеси шляхом підготовки  регулярного звіту щодо прогресу Європи на шляху до досягнення нейтральності у кліматичних змінах.

Ці кліматичні цілі не можуть бути досягнуті без вирішення проблеми всеохоплюючої екологічної стійкості.  Європейська комісія пропонує вчетверте, разом з іншими ініціативами під егідою Європейської Зеленої Справи, безвідходну економіку, біорізноманіття та стійке фінансування - ця справа направлена на напрямки для підтримки стійких змін.

Переклад - Жарікова Євгенія, офіційне джерело

Всі новини →