Головна Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення

 

Апарат районної державної адміністрації:

Керівник апарату райдержадміністрації – Зіменко Ольга Миколаївна 3 01 05.


- Відділ  документообігу  та контролю, організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних  – Антоненко Світлана Сергіївна 3 02 13

Основні завдання відділу: 

1) організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації щодо реалізації функцій державного управління адміністративною територією, та забезпечення постійного контакту з виконавчими комітетами сільських та селищних рад;

 2) організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступником;

 3) формування планів роботи районної державної адміністрації на рік, квартал, місяць, тиждень;

 4) встановлення в апараті районної державної адміністрації єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, здійснення контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах районної державної адміністрації;

 5) здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень та виконавчими органами сільських, селищних рад в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Арбузинської районної державної адміністрації,  та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів сільських, селищних рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

 6)           забезпечення належного розгляду звернень громадян, організація особистих та особистих виїзних прийомів громадян головою районної державної адміністрації, заступником  голови районної державної адміністрації, телефонної „гарячої лінії” голови районної державної адміністрації, та забезпечення реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 7)                здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району;

 8)           забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті   інформації   про діяльність райдержадміністрації;

 9)           забезпечення оприлюднення на єдиному державному вебпорталі відкритих даних інформації, наданої працівниками апарату районної  державної адміністрації, яка підлягає оприлюдненню у формі  відкритих даних;

 10) здійснення організаційних заходів щодо захисту персональних даних під час оприлюднення інформації на  офіційному вебсайті районної державної адміністрації та єдиному державному вебпорталі відкритих даних;

11) забезпечення  реалізації  державної політики у галузі інформаційної діяльності.

 

 Відділ фінансово-господарського забезпечення  -Панфілова Тетяна Петрівна  3 12 58

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації, складення звітності та раціональне використання коштів відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті
бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4)  забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

6) здійснення методичного керівництва з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

- Головний спеціаліст  з питань правової роботи, запобігання  та виявлення корупції – Невертій Олена Миколаївна 3 01 05

  Основні завдання головного спеціаліста: організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків, здійснення пропаганди чинного законодавства. 

 -Головний спеціаліст  мобілізаційної  та режимно секретної роботи – Горба Наталя Миколаївна 3 13 56

 Основні завдання головного спеціаліста: планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об'єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

 - Відділ ведення Державного реєстру виборців – Приймаченко Ірина Віталіївна 3 04 36

 Основні завдання відділу: ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України; складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

Головний спеціаліст з управління персоналом  Вірчак Євгенія Леонідівна 3 13 01 

Основними завданнями головного спеціаліста є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації;
2) забезпечення здійснення керівником апарату районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;
3) добір персоналу районної державної адміністрації;
4) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
5) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
6) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.