Головна Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення

  ПРО ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ – У ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯ

 
1 квітня, на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено постанову «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», якою визначається механізм проведення перерахунку пенсій, встановлення щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів старше 80-річного віку та виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1000 грн.
 
 

– За яких умов здійснено пенсійну виплату у розмірі 500 гривень особам які досягли 80-річного віку?

– Рішенням Уряду передбачено, що з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які досягли віку 80 років і старше, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 гривень. Компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень. Водночас, після встановлення такої виплати пенсія не може бути більше зазначеного розміру.
Крім того, для громадян старше 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2600 гривень.
Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли 80-річного віку після 1 квітня 2020 року, встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку.
 Виплати пенсій даній категорії громадян розпочалась з 7 квітня поточного року.
 
 

– Хто та коли зможе  отримати одноразову грошову допомогу у сумі 1000 гривень?

23 квітня 2020 року Головним управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області профінансовано виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких менше 5000 гривень.
Вказану доплату отримають 278 617 пенсіонерівобласті, в тому числі 12937 військовихпенсіонерів.
Громадяни, якіобслуговуютьсяубанківськихустановах, станом
на 24 квітня, уже отрималисвоїкошти. А пенсіонерам, котріотримуютьпенсії через пошту, листоношімаютьдоставитиодноразовудопомогудодомупротягом 5 календарнихднів з дня надходженнякоштів. У разінеможливостівиплатиодноразовоїгрошовоїдопомоги в зазначені 5 днів, їїмаютьвиплатити не пізніше 25 червня поточного року, щобкожен з пенсіонерів, якімають право на такувиплату, отримавналежнікошти.
 
 

– Коли відбудеться індексація пенсій та які пенсійні виплати під неї підпадають?

Дата проведення індексації пенсій у 2020 році визначена: це – 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.
У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Перерахунку підлягаютьпенсії, обчислені:
 

- відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

- відповідно до

статті 54
 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у розмірі відшкодування фактичних збитків;

- з урахуванням заробітку (грошового забезпечення), який визначено відповідно до

частини першої
 
статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

 
 

– Чи потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду з питань перерахунків та нарахувань?

– Перерахунки проводяться автоматизованим способом, тому звертатися  до органів Пенсійного фонду не потрібно. Розмір доплат розраховується індивідуально для кожного пенсіонера за документами, які містяться в пенсійній справі. Виплата перерахованих пенсій, компенсацій, грошової допомоги буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта».
Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області рекомендує людям літнього віку в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції мінімізувати соціальні контакти!
Отримативідповіді на нагальніпитаннящодопризначення, перерахунківтавиплати пенсій можливо не виходячи з дому, наприклад через вебпорталелектроннихпослугПенсійного фонду України за посиланням: https://portal.pfu.gov.ua.
Залишайтесьвдома! Не ризикуйтесвоїмздоров’ям та життям!
Бережіть себе - збережетеУкраїну!
 
 
Арбузинський відділ обслуговування громадян Южноукраїнського об’єднаного управління Пенсійного
фонду України в Миколаївської області інформує
 
Про перерахунок  пенсій з 01.03.2019
 
  1. Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про загально -
обов’язкове державне пенсійне страхування»  передбачено механізм проведення перерахунку раніше призначених  пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, а саме.
Частиною 2 статті 42 передбачено, для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини. 
Постановою КМУ від 20 лютого 2019 р. N 124 «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році» встановлено, що у 2019 році перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим цією постановою, проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,17. Отже, для обчислення пенсії під час Масового перерахунку застосовано заробітну плату  у розмірі 4404,35 грн., що складає:
3764,40 (показник середньої ЗП який застосований для обчислення пенсії на 01.10.2017) * 1,17 = 4404,34 грн.  
 
Цей показник застосовується для перерахунку пенсії:
 
  • Призначенні за зверненнями, які надійшли по 31.12.2018 року, розмір пенсій по яким обчислено відповідно до статті 27 Закону               № 1058, із застосуванням показника 3764,40
 
  • Призначенні за зверненнями, які надійшли по 31.12.2018 року, розмір пенсій по яким обчислено з урахуванням заробітку (грошового забезпечення), який визначено відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» , із застосуванням показника 3764,40
 
Для перерахунку пенсій призначених за зверненнями, які надійшли по 31.12.2018 року, розмір пенсій по яким обчислено  відповідно  до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796 , застосовується показник ЗП у розмірі 1086,71, що складає :
  • 928,81(показник середньої ЗП який застосований для обчислення пенсії на 01.10.2017) * 1,17 =1086,71 грн.
 
Перерахунку підлягають пенсії, у яких застосовано вартість величини оцінки одного року страхового стажу як 1,0% так і 1,35%, при цьому, при проведенні перерахунку застосовується величина оцінки одного року страхового стажу, яка передбачена статтею 25 Закону України № 1058 на дату проведення перерахунку  1 %.
 
2. В межах проведеного масового перерахунку пенсій з 01.03.2019 автоматизованим способом забезпечено встановлення одноразової виплати індексації за 2015-2016 рік, особам, які отримують пенсію призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмір якої після проведеного перерахунку не перевищує 1669,20 грн. (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу, та у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу пенсія яким призначена до 2011 року), та складає 2410,17 грн.
Нарахування та виплата одноразової виплати здійснюється;
- в березні 2019 – 1205,09 грн.
- в квітні 2019 – 1205,08 грн.
 
3. Після проведеного масового перерахунку пенсій з 01.03.2019 автоматизованим способом особам, які отримують пенсію призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмір якої станом на 01.03.2019 року розраховано в діапазоні від 0,01 грн. до 100,00 грн, встановлюється долплата до 100, 00 грн 
 
З 01.03.2019 року проведено автоматичний перерахунок пенсій, який відбуватиметься щорічно.
 
4. Відповідно до статті 28 Закону №1058, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та становлює:
  • з 1 січня - 1497 грн;
  • з 1 липня - 1564 грн;
  • з 1 грудня - 1638 грн.
Відповідно до пункту 3 статті 27 Закону України, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,                                                 станом на 01.03.2019 = 14970 грн.

  

Арбузинський відділ обслуговування громадян Южноукраїнського об’єднаного управління Пенсійного
фонду України в Миколаївської області інформує
 
Виплата субсидій  у грошовій формі
 
          Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62 внесено зміни до Положення про порядку призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  від 21.10.1995 №848, та доповнено пунктом 18- 6 «Виплата житлових субсидій у грошовій формі»
 
Відповідно до вищезазначеної Постанови виплата житлових субсидій у готівковій формі, здійснюється особам, які одержують пенсії через Пенсійний фонд України, органами фонду шляхом перерахування коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через виплатні об’єкти                  АТ «Укрпошта».
 
До процедури виплати житлових субсидій у готівковій формі особам, які одержують пенсії, застосовується правила, передбачені законодавством для виплати пенсій, тобто у виплатний період з 04 по 25 число місяця протягом березня – травня буде здійснено виплату пенсій та субсидій на підставі 2-х відомостей на їх виплату.

  

  Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:44
33Kb Скачать скачать
  Реалізація та захист прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб
Формат: DOC | Добавлен: 23/08/2020 17:03:44
92Kb Скачать скачать


 ЗМІНИ З СІЧНЯ 2017 РОКУ У ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Арбузинський відділ обслуговування громадян Южноукраїнського об’єднаного управління Пенсійного фонду України інформує:
З 1 січня 2017 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801 (далі – Закон 1801), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774 (далі – Закон 1774), якими врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення у 2017 році.
1. За Законом 1801 з 01.01.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1 247 грн., з 01.05.2017 - 1 312 грн., з 01.12.2017 - 1 373 грн.
Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2017 становить – 1544 грн., з 01.05.2017 - 1 624 грн., з 01.12.2017 - 1 700 грн.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1600 грн., відповідно, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює 40 000 грн. (двадцять п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок – 1 600 грн. х 25). З 01.05.2017 цей показник встановлено в розмірі 1 684 грн., максимальна величина - 42 100 грн., з 01.12.2017 прожитковий мінімум для працездатних осіб - 1 762 грн., максимальна величина – 44 050 грн.
2. Відповідно до Закону 1774:
2.1. У 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році.
Водночас, запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів:
У зв’язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, працюючим:
- на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»),
- в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»),
здійснюється у такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно якого їм призначена пенсія.
Виплата пенсій, призначених особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсія призначена згідно законодавства, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється в повному обсязі.
Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.
2.2. По 31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.
3. Згідно із Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування.
Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляється з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення. Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12 470 грн. на місяць (у 2016 році – 10 740 грн.). Ставка податку на доходи фізичний осіб – 18 %, військового збору – 1,5% бази оподаткування. Коло осіб, яким надаються пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним.
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) (пункт 4 частини першої статті 1 Закону № 2464) складатиме:
з 01 січня 2017 року - 40000 грн (25 х 1600 грн);
з 01 травня 2017 року-42100 грн (25 х 1684 грн);
з 01 грудня 2017 року - 44050 грн (25 х 1762 грн).
Мінімальний страховий внесок з урахуванням положень статті 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та частини п'ятої статті 8 Закону № 2464 згідно якої єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування единого внеску, у 2017 році складатиме 704 грн на місяць (3200 грн х 22 відсотки).
Згідно статті 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» надходження від сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, належать до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2017 рік.
Пунктом 8 статті 4 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» об'єкт для сплати збору з операцій набуття права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, встановлено у відсотках від вартості автомобіля, а саме:
відсотки - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
відсотки - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
5 відсотків - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.
Таким чином у 2017 році з вартості автомобіля, яка не перевищує 264000 грн. збір сплачується у розмірі 3 %, з вартості, що перевищує 264000 грн, але не перевищує 464000 грн - 4 відсотка, з вартості, що перевищує 464000 грн - 5 відсотків.
Законом України від 20.12.2016 № 1791-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» відмінено сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі фізичними особами.