Українська | Русский | English
Головна Інформація для учасників АТО та вимушених переселенців Цивільний захист та безпека життєдіяльності населення

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 
Арбузинський район – край хліборобів та тваринників.
Арбузинщина має суттєвий потенціал для розвитку рослинництва, що зумовлено природно-кліматичними умовами та значними площами сільськогосподарських угідь - 87,8 тис.га, у структурі яких 88,8 % (78,0 тис. га) припадає на ріллю. Забезпеченість сільгоспугіддями населення району складає в розрахунку на одного мешканця Арбузинщини 4,16 га сільгоспугідь , з яких 3,69 рілля
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 2016 рік склав 108,5%. Зростання виробництва у сільськогосподарських підприємствах забезпечено за рахунок нарощування валової продукції рослинництва та тваринництва.
У структурі посівних площ зерновий клин займає 60 % , технічні культури 28,4 %, овочі 2 %, кормова група 5,9 %.
Щороку в господарствах вирощується 40 сортів озимої пшениці, 20 ячменю, 15 гібридів кукурудзи, що дає змогу при несприятливих погодних умовах мати стабільно високі врожаї. Крім того на врожай впливає якість посівного матеріалу, в останні роки майже 75 відсотків зернового клину засіваються насінням не нижче 3 репродукції , крім того, задовільних  показників  досягнуто за рахунок співпраці з науковцями,  проведення заходів з підвищення родючості ґрунтів, впровадження у виробництво сучасних, конкурентоздатних технологій.
На підприємствах щорічно вносять близько 2,5 т/га органічних добрив та 5,0 тис. тонн  мінеральних добрив.
Збільшення валового виробництва сільгосппродукції відбувається за рахунок великотоварних господарств.
Найбільший валовий збір зернових приходиться на господарства: АП «Благодатненський птахопром», СТОВ «Оберіг», Агрофірму «Вісла», СТОВ «Промінь», ТОВ «Семенівський агросервіс».
У цьому році господарствами всіх категорій зернові та зернобобові (включаючи кукурудзу) зібрано на площі 35,0тис. га, одержано валовий збір 148,9 тис. тон, що на 34,4 % більше проти минулого року. В середньому з 1 га одержано по 42,8 центнер зерна, що більше проти минулого року на 11,3 центнер.
За основними видами культур: пшениці озимої – зібрано на площі 18,6тис. га, валовий збір становить 77,9 тис. тон, або 33,9% більше до минулого року.
Ячменю зібрано на площі 5,1 тис.га,  валовий збір становить 17,1 тис. тонн, що на 34,0% більше минулого року.
Кукурудзи на зерно зібрано на площі 10,4 тис. га, валовий збір склав 51,1 тис. тонн, що на 30,3 % більше до минулого року.
Валовий збір соняшнику збільшено на 21,6 % від минулого року (обсяги склали 33,8 тис. тонн насіння). Збільшення відбулося за рахунок зростання урожайності на 5,2 ц/га.
Сої зібрано 3,07 тис.тонн, що на 45,1% більше до попереднього року при середній урожайністю 15,3 ц/га .
Під урожай 2017 року господарствами району посіяно озимих зернових культур 28,3 тис. га. та 800 га ріпаку. Згідно моніторингу стану озимих сільгоспкультур, сходів отримано 100 %, з них в задовільному стані 70 %, слабкому та зрідженому стані 30 %.
Взагалі погодні умови не загрожують стану озимих культур, їх перезимівля відбувається задовільно.
 
Тваринництво
 
Розвинуте рослинництво дає всі підстави для розвитку тваринницької галузі..
В районі налічується 5281 голова великої рогатої худоби, в тому числі корів 1961 голова, що відповідно становить до попереднього року 109,5 % та 102,7 %. 
 
 
У господарствах району налічується свиней - 9705 голів, овець – 456 голови, птиці усіх видів – 384,2 тис. голоів.
Спостерігається зменшення поголів’я до попереднього року  свиней на 6% або на 609 голів, поголів’я овець  на 7,7% або на  456 голови, поголів’я птиці усіх видів на 0,3% або на 1086 голів. 
 
 
У 2016 році спостерігалося збільшення виробництва продукції тваринництва. Виробництво молока збільшилось до попереднього року на 12,2 % і складає 19301 тонн,  яєць від птиці усіх видів збільшилось на 12 % - становить 58391 тис. шт.
Виробництво м’яса в живій вазі до рівня 2015 року зменшилося на 7,5% і становить 2279 тонн.
За 2016 рік по сільськогосподарських підприємствах за рахунок впровадження новітніх технологій значно підвищилась продуктивність сільськогосподарських тварин. Надій молока у розрахунку на середнє поголів’я корів збільшився  на 12 %, приплід молодняку поросят склав 14264 голови, приплід великої рогатої худоби – 2211 голів, продуктивність однієї курки-несучки складає 260шт.яєць.
Лідером молочної галузі  Арбузинського району та  України є господарство СТОВ «Промінь». Надій на  одну корову за 2016 рік становить 10988 кг. Частка виробленого молока СТОВ «Промінь» від районного показника складає 88%.
В господарстві зосереджено 78,7% поголів’я  великої рогатої худоби та 81,4% поголів’я корів району.
Високих результатів у молочному скотарстві досягнуто за рахунок впровадження у виробництво сучасних, конкурентноздатних, адаптованих до вимог світової організації торгівлі технологій, які гарантують якість доїння, роздачу та підготовку кормів, догляд за здоров’ям тварин.
Основним способом  досягнення таких результатів в господарстві відбувається за рахунок інвестування власних коштів у виробництво.  У 2016 році введено в експлуатацію доїльну залу з роторною доїльною установкокою «DELAVAL» на 80 доїльних місць, комбікормовий завод за європейськими стандартами по виробництву комбікормів і кормових пластівців .
Флагманом району і України  залишається АП «Благодатненський птахопром» - господарство по вирощуванню птиці. Високим показникам та стабільній роботі сприяють власні виробничі потужності. Це селекційна дільниця де утворюються вихідні лінії та проводиться заводська робота, пташники по утриманню прабатьківського поголів’я, комплекс по вирощуванню молодняку, інкубаторій, комплекс по вирощуванню птиці на м'ясо, яйцеклад для сортування та збереження яєць. Найсучасніше технологічне обладнання забезпечує повну механізацію, автоматизацію та комп’ютеризацію всіх процесів годівлі, вирощування та утримання  птиці.