Управління екології та природних ресурсів. Миколаївська область, Україна » Новини
Українська | Русский | English
Головна Про управління Новини Діяльність регіональних ландшафтних парків

Новини

Викиди аміаку від сільського господарства продовжують створювати проблеми для Європи

30/07/2019

 У той час, коли викиди найбільших забруднювачів атмосферного повітря по Євросоюзу мають тенденцію до зниження, викиди аміаку від сільськогосподарського сектору продовжують зростати, створюючи проблеми для країн - членів Євросоюзу, оскільки зазначені викиди близькі до встановлених Євросоюзом лімітів забруднення атмосферного повітря, відповідно до даних звіту  Європейської агенції  охорони довкілля (далі  - ЄАОД), що опубліковано 28.06.2019.

Викиди аміаку збільшуються четвертий рік поспіль, зростаючи на 0,4% по Євросоюзу, з 2016 по 2017 рік, згідно з щорічним випуском - бюлетенем ЄАОД «Стан звітності 2019 року щодо виконання Національної директиви стосовно гранично допустимих викидів». За період 2014-2017 років збільшення викидів у цілому відбулося на 2,5%. Причиною зростання викидів є відсутність скорочення викидів у сільськогосподарському секторі. Викиди аміаку можуть призвести до кислотних осаджень та надмірних рівнів поживних речовин у ґрунті, річках або озерах, що може мати негативний вплив на водні екосистеми  та спричинити шкідливий вплив на ліси, сільськогосподарські культури та іншу рослинність. Заболочування може призвести до серйозних негативних впливів на якість води, що в свою чергу може мати пагубні наслідки у майбутньому, включаючи зменшення біорізноманіття та токсичні впливи.

2017 року, найближчого до дати надання звітності, загальні викиди чотирьох найбільших забруднювачів повітря – сполук азоту, неметанових летких органічних сполук, діоксиду сірки та аміаку – були нижчими від встановлених Євросюзом  гранично допустимих лімітів. У той час, коли 21 країна–член Євросоюзу контролювали відповідність викидів аміаку гранично допустимим нормам 2017 року, 6 країн (Австрія, Хорватія, Германія, Ірландія, Нідерланди та Іспанія) не  проводили цю роботу, до того ж вбачається  тенденція до збільшення кількості країн-членів, які не зможуть виконати свої обов’язки щодо скорочення викидів до 2020 та 2030 року. У інформаційному бюлетені ЄАОД зазначено, що більш значне скорочення викидів всіх забруднювачів буде досягнуто, якщо Євросоюз виконає свої обов’язки щодо скорочення викидів до 2030 року.

Бюлетень ЄАОД також включає оновлену інформацію по прогнозованим викидам на 2020 та 2030 роки, про які надано звіт країнами-членами Євросоюзу у Національній директиві стосовно гранично допустимих викидів (далі  - Директива) згідно з їх окремими обов’язками щодо скорочення викидів, які встановлені  Директивою на зазначені роки. Зменшення викидів необхідно для НМЛОС та аміаку – на 15%, твердих речовин та діоксиду сірки– більше ніж на 30%, та сполук азоту – майже  на 40%.

 

Довідка

Бюлетень надає інформацію про прогрес, який відбувся завдяки зусиллям Євросоюзу та його членів, щодо виконання мети по контролю викидів до  встановлених лімітів забруднення атмосферного повітря, які застосовуються з 2010 року та які передбачені Директивою (2016/2284/EU). Законодавство Євросоюзу з 2010 року обмежує викиди від 4-х ключових забруднювачів атмосферного повітря: сполуки азоту (NO ), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), діоксид сірки (SO2) та аміак (NH3) і також  від 2020 року по п’ятій речовині  - речовинам у вигляді суспендованих твердих частинок. Аналіз обґрунтовано, враховуючи викиди забруднювачів атмосферного повітря з останньої інвентаризації за період 2010-2017 років - інформацію надано у лютому 2019 року у звіті країнами-членами Євросоюзу. Інформаційний бюлетень також надає оцінку можливих викидів на 2020 та 2030 роки, про що відзвітували країни-члени Євросоюзу.

Оновлений окремий звіт ЄАОД з щорічного звіту про інвентаризацію викидів Євросоюзу за 1990-2016 роки під егідою Конвенції Європейської економічної комісії ООН про транскордонне забруднення атмосферного повітря на  великі відстані буде опубліковано у найближчі місяці

Переклад з англійскої - Євгенія Жарікова (головний спеціаліст відділу регуляторної та дозвільної діяльності)

Всі новини →