Управление экологии и природных ресурсов. Николаевская область, Украина » Новости
Українська | Русский | English
Главная Про управление Новости Діяльність регіональних ландшафтних парків

Новости

Необхідність розроблення більшої кількості заходів для усунення сумішей хімічних речовин з водних ресурсів Європи

29/01/2019

Незважаючи на успіхи у регулюванні деяких небезпечних речовин, більшу увагу необхідно звернути на небезпеку, створену «ефектом коктейля»  хімічних речовин, що знаходяться у низьких концентраціях в озерах, ріках та інших поверхневих водних об’єктах, відповідно до даних звіту Європейської агенції  охорони довкілля (далі  - ЄАОД),

Відповідно до звіту ЄАОД «Хімічні речовини у водних басейнах Європи» європейські широкомасштабні заходи, спрямовані на запобігання та скорочення попадання деяких небезпечних речовин до багатьох прісних водних басейнів Європи, були успішними за останні десятиріччя, насамперед завдяки правилам Євросоюзу. Проте, завданням залишається ефективна боротьба зі ртуттю, бромованими антипіренами та багатьма іншими шкідливими хімічними речовинами, які не були в пріоритеті для контролю відповідно до Рамкової директиви Євросоюзу з водних ресурсів.

Метою звіту є поглиблений аналіз та прийняття висновків щодо хімічних речовин, які  продовжують створювати значні ризики для довкілля, особливо, коли вони присутні у воді. Зі звіту також слідує, знання та розуміння проблеми як найкращим чином можуть допомогти покращити контроль для мінімізації шкоди. Звіт надає загальну інформацію стосовно забруднювачів, які використані в дослідженні якості води відповідно до Рамкової директиви Євросоюзу з водних ресурсів.

Хімічні речовини - це значна частина  нашого  щоденного життя  і тисячі з них використовують щоденно у побуті. Проте, деякі хімічні речовини створюють ризики для рослин та тварин, що мешкають у воді, для тварин, які споживають їх, та для людей. Хімічні речовини можуть потрапити на водну поверхню різними шляхами. Вони можуть потрапити у повітря і пізніше повернутися на земну поверхню через дощ або пил. Вони також можуть потрапити до водних басейнів прямим шляхом через скидання стічних вод з промислових або міських очисних споруд або після використання у сільському господарстві.

Ризики, створені деякими хімічними речовинами, такими як метали та стійкі органічні забруднювачі, подібні до пестициду ліндану, визначаються десятиріччями. Проте, нові ризики, створені іншими хімічними речовинами, подібними до пестицидів або фармацевтичних препаратів, поодиноко або в комплексі, ще не визначені.

Проблеми «Ефекту коктейля»

Європейські заходи, для ряду пріоритетних речовин, що знаходяться в переліку Рамкової директиви Євросоюзу з водних ресурсів, таких як кадмій, свинець та нікель,  пестицидів, подібних до хлорфенвінфосу та симазину, спрямовані на запобігання потраплянню до навколишнього середовища, були ефективними щодо суттєвого скорочення їх присутності у водних басейнах. Проте звіт ЄАОД застерігає, що існує набагато більше хімічних речовин, присутніх у довкіллі, і для того, щоб визначити  чи створюють вони ризик для озер, рік та інших поверхневих водних басейнів, необхідно більше інформації та знань.

Ключова проблема у мікрозабруднювачах і так званому «ефекті коктейлю», де шляхом змішування проодиноких хімічних речовин, які окремо можуть бути присутні у нешкідливих концентраціях, проте можуть з’єднуватися та створювати ризик для здоров’я. У довкіллі хімічні речовини, потрапляючи на водну поверхню, можуть поєднуватися з природними мінеральними  солями  та органічними сполуками, також з нутрієнтами, що знаходяться  в каналізаційних стічних й інших водах та утворюються після використання у сільському господарстві. Хімічні речовини, які потрапляють до води через викиди в атмосферне повітря, також додаються до суміші. В докладі зазначено, що визначення декількох сотень органічних хімічних речовин у низьких концентраціях в одній  пробі прісної води в межах норми та рівень ризику є недостатнім.

Перспективи

У Звіті також зазначено, яким чином європейські водні поверхневі басейни можуть бути краще захищені в майбутньому. Існуючі правила Євросоюзу забезпечують гнучкий підхід для управління водними ресурсами, проте не відображають останні наукові досягнення в дослідженні сумішей. Звіт закликає до більш надійних шляхів надання даних щодо хімічних викидів та покращення системи моніторингу, моделювання та звітності стосовно дифузних джерел забруднення, для того, щоб забезпечити правильне тлумачення цих факторів з метою розроблення відповідних заходів для досягнення мети. 

Стан води та хімічних речовин

У звіті ЄАОД «Стан води», опублікованому в липні 2018 року, вказано, що лише 38% підконтрольних озер, річок та інших поверхневих водних басейнів знаходяться в задовільному хімічному стані – без перевищення концентрацій по пріоритетних речовинах за стандартами якості довкілля Євросоюзу. У більшості країн-членів Євросоюзу тільки декілька речовин визначено як такі, що мають незадовільний хімічний стан, найбільш розповсюджена  - ртуть. Спочатку широко використовувана  в термометрах, батареях і фарбах ртуть знаходять ще і у пробах води, що надходить від найбільшого  європейського джерела – наразі це атмосферне забруднення - від установок згорання, в яких у якості палива використовується вугілля. Інші речовини, які приводять значну кількість водних басейнів до забруднення, включать полібромовані дифенілефіри, які широко були  використані як вогнезахисні засоби у 1990-2000 роках, та поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), які є канцерогенними речовинами, утвореними шляхом горіння органічних речовин.

 

Переклад з англійської мови: головний спеціаліст відділу регуляторної та дозвільної діяльності управління - Є. Жарікова

 

Всі новини →